Ilustrirani pojmovnik klasične arhitekture

Paralelno s unosom pojmova u bazu Strune članovi istraživačkog tima prikupljaju i vizualni materijal koji se odnosi na obrađene pojmove. Jezik arhitekture jest, općenito govoreći, i vizualni jezik. Generira se kao rezultat intelektualne klime stilskih razdoblja i kreativnih autorskih pristupa, zadržavajući pri tome ono suštinsko i nepromjenjivo u značenju i geometriji. Hrvatski spomenici klasične arhitekture, prije svega Dioklecijanova palača u Splitu, pružaju vrelo klasičnih povijesnih oblika. Cilj je tima ilustrirati pojmovnik klasične arhitekture upravo primjerima koji se nalaze na tlu Hrvatske.