Impressum

 • Internetske stranice projekta Pojmovnik klasične arhitekture (2018-2019) Instituta za povijest umjetnosti financiranog od Hrvatske zaklade za znanost
 • Web pages of the project Vocabulary of Classical Architecture (2018-2019) of Institute of Art History, financed by the Croatian Science Foundation

Izdavač / Publisher:

 • Institut za povijest umjetnosti / Institute of Art History
  Ulica grada Vukovara 68/III
  HR-10000, Zagreb, Croatia

Kontakt / Contact:

 • T. +3851 6112 744
  F. +3851 6112 742
  E. ured@ipu.hr, asverko@ipu.hr

Za izdavača / For the publisher:

 • Milan Pelc, Head of the Institute

Urednici / Editors:

 • Ana Šverko
 • Joško Belamarić
 • Nataša Jakšić
 • Goran Nikšić
 • Iva Raič Stojanović
 • Siniša Runjaić
 • Karin Šerman
 • Danko Zelić

Dizajn internetskih stranica / Web design:

 • Damir Gamulin, Zagreb, 2018

Razvoj internetskih stranica / Web development:

 • Bruno Babić

© 2018 Institute of Art History Zagreb