O projektu

Pojmovnik klasične arhitekture (KLAS) prihvatila je za financiranje Hrvatska zaklada za znanost u sklopu projekta „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ koji ima za cilj izradu baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).

Pojmovnik klasične arhitekture zamišljen je kao jedan od temeljnih alata za istinsko razumijevanje i proučavanje cjelokupne arhitektonske discipline od njezinih najstarijih razdoblja do danas. Pod klasičnom arhitekturom razumijevamo arhitekturu grčke i rimske antike, na koju se oslanja i kreativno nadograđuje arhitektura renesanse, baroka, klasicizma, ali i arhitektura pojedinih neostilova razdoblja historicizma. Klasična arhitektura svojim vokabularom, arhitektonskim elementima, principima i tipologijama očito je presudno utjecala na razvoj i shvaćanje arhitekture općenito. Na svjetskim jezicima stoga postoje brojni primjeri izvrsnih pojmovnika i rječnika. Na hrvatskom jeziku, međutim, takvi dragocjeni alati zasad izostaju. Nepreciznost i neusklađenost strukovnoga nazivlja u hrvatskom jeziku prisutna je u brojnim aspektima, a evidentna je već i u samim nazivima stilskih razdoblja jer se nerijetko brkaju pojmovi poput klasičnog razdoblja, klasicizma i neoklasicizma.

Engleski je jezik danas obilježen veoma precizno razrađenim nazivljem za jezik i problematiku klasične arhitekture uz popratne brojne referentne pojmovnike i rječnike. Većinu stručne literature također možemo pronaći na engleskom jeziku, što dodatno opravdava izbor tog jezika kao referentnog. No upravo se zbog njegove dominantne prisutnosti učestalo događa nekritičko preuzimanje naziva iz engleskoga jezika koji se potom nesustavno koriste, često i kao internacionalizmi, pri čemu nije ispitana primjerenost tih naziva, a ni njihova usuglašenost s fonološkim, morfološkim i tvorbenim pravilima hrvatskoga jezika. Stoga je namjera i cilj projekta KLAS u suradnji sa stručnjacima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje osigurati temelj za ustroj adekvatne i precizne terminologije iz područja klasične arhitekture na hrvatskom jeziku. Projekt polazi upravo iz uvjerenja da kvalitetan terminološki priručnik nije moguće stvarati bez interdisciplinarne suradnje koja nužno uključuje stručnjake terminologe.

Bit će to prvi put da se u Hrvatskoj stvara takav kapitalni pojmovnik, odnosno terminološka zbirka i za humanističke i za tehničke znanosti pa su stoga u projektnom timu okupljeni stručnjaci iz najpozvanijih institucija posvećenih ovoj tematici: povjesničari umjetnosti s Instituta za povijest umjetnosti, koji su angažirani i u izvođenju nastave na Sveučilištima u Splitu i Zadru, te povjesničari i teoretičari arhitekture s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Timu je priključen i konzervator, voditelj splitske gradske Službe za staru gradsku jezgru koja uključuje Dioklecijanovu palaču, kasnoantički spomenik koji predstavlja živo svjedočanstvo klasičnih oblika u različitim mjerilima, a koji je aktivan i u nastavnom aspektu struke na Sveučilištu u Splitu. Timu je priključen terminolog iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pa tako sazdan tim omogućuje svojim kompetencijama i ulogama u projektu uspješnu i cjelovitu provedbu projekta prema najvišim standardima.

Istraživački tim

 • Dr. sc. Ana Šverko, voditeljica tima (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)
 • Dr. sc. Joško Belamarić (Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković Split)
 • Dr. sc. Nataša Jakšić (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Dr. sc. Goran Nikšić (Grad Split, Odsjek za staru gradsku jezgru)
 • Dr. sc. Karin Šerman (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Dr. sc. Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti Zagreb)

Terminolog

 • Siniša Runjaić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Doktorandica

 • Iva Raič Stojanović (Institut za povijest umjetnosti Zagreb)

Konzultanti

 • Dr. sc. Patricia Andrew (The University of Edinburgh, Honorary Fellow, History of Art)
 • Dr. sc. Iain Gordon Brown (Honorary Fellow at the National Library of Scotland)
 • Dr. sc. Katrina O’Loughlin (Brunel University London)
 • Dr. sc. Frances Sands (Sir John Soane’s Museum, London)

Stručne suradnice

 • Ines Kotarac, leksikografija i terminologija
 • Sarah Ann Rengel, prijevod s engleskog jezika

Kontakt