Okrugli stol, završna prezentacija projekta, i daljnji planovi

Iz radne korespondencije: labirint

Rad na izgradnji hrvatskoga strukovnog nazivlja u području klasične arhitekture prate brojne diskusije između članova tima, a neka pisma vrijedi podijeliti sa širim stručnim krugom. Jedan od pojmova koji nas je dodatno zaintrigirao je labirint.

Iz radne korespondencije: sima, kima, kimatij

Rad na izgradnji hrvatskoga strukovnog nazivlja u području klasične arhitekture prate brojne diskusije između članova tima, a neka pisma vrijedi podijeliti sa širim stručnim krugom. Jedna od najzanimljivijih diskusija razvila se oko termina sima/kima.

Otkrivanje Dalmacije V

Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković organizira peto po redu međunarodno znanstveno-stručno okupljanje pod naslovom Otkrivanje Dalmacije, koje će se održati od 19. do 22. lipnja 2019. godine u Splitu.

OTKRIVANJE DALMACIJE V // POJMOVNIK KLASIČNE ARHITEKTURE I STRUKOVNO NAZIVLJE

Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković

Poziva vas na sudjelovanje na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu

OTKRIVANJE DALMACIJE V

POJMOVNIK KLASIČNE ARHITEKTURE I STRUKOVNO NAZIVLJE

20-22. lipnja 2019.

KLAS na konferenciji Od teorije do prakse u jeziku struke

Siniša Runjaić i Ana Šverko sudjeluju s izlaganjem pod naslovom Pojmovni sustavi, strukovne poveznice i terminološke odlike projekta Pojmovnik klasične arhitekture (KLAS) na 4. međunarodnoj konferenciji Od teorije do prakse u jeziku struke koja će se održati od 21. – 23. veljače 2019. u Zagrebu.

KLAS na konferenciji Otkrivanje Dalmacije

U okviru konfencije Otkrivanje Dalmacije IV članovi tima projekta KLAS predstavili su 22. studenog 2018. široj javnosti ovaj pojedinačni projekt, ali i općenito Strunu te važnost rada na uspostavi kvalitetne terminološke baze.

Otkrivanje Dalmacije IV

Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković organizira četvrto po redu međunarodno znanstveno-stručno okupljanje pod naslovom Otkrivanje Dalmacije, koje će se održati od 21. do 24. studenog 2018. godine u Splitu.

Terminološke radionice u okviru projekta

Da bi istraživački tim mogao pravilno formirati definiciju pojma kao osnovne terminološke jedinice trebao je usvojiti terminološka načela i pravila terminološkog rada.

Otkrivanje Dalmacije IV, najava znanstveno-stručnog skupa

Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković organizira četvrti po redu međunarodni znanstveno-stručni skup pod naslovom Otkrivanje Dalmacije, koji će se održati od 21. do 24. studenog 2018. u Splitu.

KLAS – interdisciplinarno istraživanje

Arhitektonski vokabular razvijan kroz klasična razdoblja predstavlja osnovu za opis, a time i razumijevanje gotovo svakog arhitektonskog djela, u svim mjerilima. Stoga su znanstvenici, među njima i brojni sveučilišni nastavnici posvećeni povijesti arhitekture i zaštiti graditeljske baštine upućeni upravo ovoj stručnoj terminologiji.

Ona obuhvaća termine od mjerila urbanizma do pojedinačne građevine u svim njezinim formalnim, funkcionalnim i konstruktivnim aspektima, uključivo i same gradbene tehnike i tektoničke elemente kao i dekorativne elemente odnosno ornament. Jezik antike posjeduje semantičku jasnoću koja se kroz stoljeća očuvala i razvijala kao temelj prostornog izraza, koji je posredno ili neposredno prisutan u svakom arhitektonskom djelu. Stoga je jasna i razvijena terminologija u toj domeni ključna za sporazumijevanje znanstvenika u humanističkim i tehničkim znanostima i u polju likovnih umjetnosti. No oni se u Hrvatskoj koriste uglavnom nažalost nestandardiziranom stručnom terminologijom, jer do danas ne postoji standardizirani terminološki pojmovnik klasične arhitekture. Stoga je važnost ovog istraživanja od temeljnog značaja kako za područje humanističkih, tako i tehničkih znanosti.